DUNAJSKÁ STREDA

Železničná stanica Dunajská Streda leží na trati ŽSR č. 131 Bratislava - Komárno.

Kilometrická poloha :44, 199 km
Počet koľají :4 dopravné, 5 manipulačné
Poloha budovy :vľavo, v smere od Bratislavy
Fotené dňa :17.7.2009 © Igor Molnár

železničná stanica Dunajská Streda